Definition of Davallia Mariesii in English :

Define Davallia Mariesii in English

Davallia Mariesii meaning in English

Meaning of Davallia Mariesii in English

Pronunciation of Davallia Mariesii in English

Davallia Mariesii pronunciation in English

Pronounce Davallia Mariesii in English

Davallia Mariesii

see synonyms of davallia mariesii

Noun

WordNet Lexical Database for English. Princeton University. 2010.