Definition of Xxxvii in English :

Define Xxxvii in English

Xxxvii meaning in English

Meaning of Xxxvii in English

Pronunciation of Xxxvii in English

Xxxvii pronunciation in English

Pronounce Xxxvii in English

Xxxvii

see synonyms of xxxvii

Adjective

1. 37, thirty-seven, xxxvii

being seven more than thirty

WordNet Lexical Database for English. Princeton University. 2010.