Definition of Family Nitrobacteriaceae in English :

Define Family Nitrobacteriaceae in English

Family Nitrobacteriaceae meaning in English

Meaning of Family Nitrobacteriaceae in English

Pronunciation of Family Nitrobacteriaceae in English

Family Nitrobacteriaceae pronunciation in English

Pronounce Family Nitrobacteriaceae in English

Family Nitrobacteriaceae

see synonyms of family nitrobacteriaceae

Noun

1. family nitrobacteriaceae, nitrobacteriaceae

usually rod-shaped bacteria that oxidize ammonia or nitrites: nitrobacteria

WordNet Lexical Database for English. Princeton University. 2010.