Definition of Babe Zaharias in English :

Define Babe Zaharias in English

Babe Zaharias meaning in English

Meaning of Babe Zaharias in English

Pronunciation of Babe Zaharias in English

Babe Zaharias pronunciation in English

Pronounce Babe Zaharias in English

Babe Zaharias

see synonyms of babe zaharias

Noun

WordNet Lexical Database for English. Princeton University. 2010.